Etiópia égi templomai

Budavár Tours

Axum ősi királyságában, amely ma már Etiópia része, a világ egyik első, kereszténységet elfogadó nemzetének földjén különleges, égi templomokat találhatunk. Vallásuk dominanciáját mutatja, hogy időszámításunk szerint 330-ban a Nagy Ezana király kijelentette a kereszténység államvallássá tételét és elrendelte az impozáns St.Mary of Tsion bazilika építését. A legenda szerint Salamon király és Sheba királyné fia Menelik idehozta a Tízparancsolatot tartalmazó frigyládát.

Az 5. századtól Szíriából és Konstantinápolyból, valamint máshonnan érkező 9 szent elkezdte a hittérítő munkát, nem csak a karavánok útvonalai mentén, hanem mélyen a hegyvidékek tájai közt is. Ezek a misszionáriusok kulcsszerepet játszottak Etiópiában a kereszténység elterjedésében. A szerzetesek lefordították a Bibliát és más vallási szövegeket görög nyelvről etióp nyelvre, lehetővé téve a görögül nem tudó lakosság számára ezek olvasását és a vallás megismerését.

A kereszténység növekedésével számtalan gyönyörű templom és kolostor épült nem csak a magas hegyek tetején, hanem a szilárd kőzetbe faragva, melyek közül sok a mai napig használatban van. Ezeket az ókori templomokat leginkább „lehetetlen” helyekre építették. Jó példa erre az Abuna Yemata Guh templom Tigray-ben, Észak-Etiópiában. Ez az 5. századi templom 650 méter magasan egy függőleges sziklafalban található.

Ahhoz, hogy megközelítsék fel kellett mászniuk mindenféle rögzítő kötél vagy heveder segítsége nélkül a keskeny oszlopok mentén és egy rögtönzött rozoga hídon. Az út utolsó szakaszában már „csak” egy 6 méter magas sziklafalat kell leküzdeni. Az itteni egyházat Abuna Yemata alapította, a 9 szent egyike, aki félreeső helyet választott remetesége helyszínéül. Képaláírások:

Egy pap éppen kinéz az Abuna Yemata templom egyetlen ablakán. A templom egy sziklaszirt mellett található, 650 méterre a völgy aljától. Ez a kép egy nemrég megjelent könyvből származik, melynek címe:”Etiópia: Az ókori Királyság élő egyházai”.

Ez a kép tükrözi a valóságot. A templom bejárata a bal oldalon látható, az idáig vezető út kb. harmadával.

Gyönyörű freskók borítják az Abuna Yemata templomot.

A pap egy díszes kalligráfiával és élénk, kézzel rajzolt illusztrációkkal díszített, ősi kecskebőrből készült Bibliát mutat.

Farönkökből rögtönzött híd 200 méter magasan, a templomhoz vezető úton.

Az egyház harangja, valójában két kő a templomhoz vezető sziklákon, félúton.

Ez a 6.századi kolostor a Debre Damo nevű hegy, sík tetején helyezkedik el. Az egyetlen út a kolostorhoz a 15 méter magas sziklafal. A kolostort Abba Aragawi, a kilenc szentek egyike alapította, akit Etiópiában a kéziratok gyűjteményéről és a legkorábbi templom építéséről ismernek.

Ez a modern templom azon barlang elé épült, melyben a legenda szerint Aragawi eltűnt, vagy meghalt.

A Debre Damo kolostor csak kötéllel közelíthető meg, a meredek sziklafalon keresztül.

Egy pap a Daniel Korkor ritkán használt temploma előtti keskeny párkányon áll.

A Maryum Korkor és a Daniel Korkor templomhoz vezető út.

A Petros és Paulos templom, mint sok más hasonló templom, Gheralta tartományban található. Az egyháznak csak a szentélyét építették a sziklafalba, többi része a szikla tetején, egy párkányon található. Eredetileg fogantyút használva másztak fel a sziklán a kolostorig, napjainkban egy fából készült létrán tehetik ezt meg.

A Mikael Debre Selam templom.

Kövess minket kedvenc közösségi oldaladon!

Budavár Tours

Utazni akarok!